piątek, 19 kwietnia 2013

Pakiet Szejnfelda

Zacytuję wpis Adama Szejnfelda w Facebooku. Jeśli uda się wprowadzić w życie te przepisy i zasady choć w pewnym stopniu, będzie to już istotny krok do przodu. Ale to życie pokaże, jakie są realia.

----
Co zrobiliśmy, by "układ zamknięty" z pierwszej dekady lat 90-tych i trwając aż do 2007 roku przestał istnieć? Uchwaliliśmy szereg ustaw, w tym te z "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości", zwanego "Pakietem Szejnfelda", które zawierały m. in.: 
1. Wprowadzenie domniemania uczciwości podatników,
2. Uchwalenie specustawy o odpowiedzialności urzędniczej,
3. Ustanowienie transparentności działania administracji publicznej – wprowadzenie metryczki sprawy administracyjnej, 
4. Radykalne ograniczenie czasu i zakresu kontroli. Wprowadziliśmy m. in. obowiązek zawiadomienia o kontroli, prawo zgłoszenia sprzeciwu wstrzymującego kontrolę, zakaz wykorzystywania dowodów z kontroli pozyskanych niezgodnie z prawem, skrócenie rocznego limitu kontroli w zależności od wielkości firm. 
5. Zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń,
6. Deregulację - zmniejszenie ilości zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp.… oraz likwidacja albo zmniejszenie różnego rodzaju kosztów (np. założenie firmy – bezpłatne)
7. Ustanowienie w określonych sprawach dorozumianej zgody administracji publicznej (milcząca zgoda organu),
8. Rozszerzenie prawa wnoszenia o interpretację indywidualną na wszystkie obowiązki publiczno-prawne (nie tylko podatki, ale np. ZUS),
9. Ustanowienie uprawnienia wnoszenia o interpretację ogólną prawa podatkowego,
10. Zmianę przepisów ograniczająca stosowanie „aresztów wydobywczych”, 
11. Wprowadzenie prawa składania w urzędach kopi dokumentów oraz nakaz przyjmowania wniosków i podań niekompletnych, 
12. Depenalizację prawa gospodarczego - zmniejszenie restrykcyjności prawa, obniżenie wymiaru kar (np. z max 20 mln zł do 5 mln zł, czy z 10% obrotów do 3% obrotu) oraz wprowadzenie prawa do kasacji wyroków, itd., itp.…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz