piątek, 22 lutego 2013

Płace minimalne w Unii Europejskiej

Osoby interesujące się gospodarką zaciekawi zapewne nowiutki dokument Eurostatu - Minimum wage statistics. Trudno streszczać tu spory anglojęzyczny dokument, ale zwrócę od razu uwagę na widoczne po prawej stronie wykresy.

Map1 i Figure1 pokazują te same dane, płace minimalne wyrażone nominalnie, po przeliczeniu niektórych wg oficjalnych kursów walutowych.

Miarodajny jest natomiast Figure2, który pokazuje te same płace, ale już według parytetu siły nabywczej. Kurs walutowy zaburza przeliczenia, gdyż zależy nie tylko od cen, ale i szeregu innych czynników - poziom cen w Polsce wynosi tylko 60% poziomu cen EU, zatem przeliczenie wg kursu bardzo znacznie obniża nasz PKB czy płace. Gdy uwzględnimy siłę nabywczą, dostajemy realną wartość PKB czy płac. Tym samym Polska jest już znacznie bliżej środka i czołówki niż nominalnie.

Z kolei Figure3 pokazuje relacje płacy minimalnej do średniej.

Minimum wage statistics - Statistics Explained

środa, 20 lutego 2013

Żyjemy dłużej - raport NIZP

Ciekawe omówienie raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - kluczowe dane o stanie zdrowia Polaków i jego ochronie.

Z najnowszego raportu NIZP-PZH wynika, że chociaż żyjemy coraz dłużej, to jednak wciąż krócej od pozostałych mieszkańców Europy. Długość życia i stan zdrowia Polaków różnią się ponadto znacznie w poszczególnych regionach naszego kraju. Najkrócej żyją mieszkańcy województwa łódzkiego. Najdłużej - mieszkańcy małopolskiego i podkarpackiego.

Raport NIZP-PZH: żyjemy coraz dłużej, ale wciąż krócej od pozostałych mieszkańców UE - Rynek Zdrowia

niedziela, 10 lutego 2013

Kasa na zdrowie

Niedawno linkowałem tutaj zmajstrowany doraźnie wykres ilustrujący procent PKB wydawany na ochronę zdrowia. W skrócie - my wydajemy jakieś 7,5% PKB, Europa Zachodnia 9-12%, a USA nawet ponad 17%.

Poniżej jest interaktywny wykres pokazujący wydatki na obywatela w USD. USA, Zachodnia Europa, my i dla porównania Węgry i Czechy. Zachód wydaje 3-5-krotnie więcej (USA nawet 8-krotnie). Nawet niewiele nas już przewyższające zamożnością Grecja i Portugalia łożą 3 razy więcej na głowę, a Węgry podobnie, Czechy o połowę więcej. Im bogatszy kraj, tym więcej siłą rzeczy wydaje.

To żywy dowód, że nasze 7,5% to zdecydowanie za niski odsetek. Rosnącemu w naturalny sposób PKB musi towarzyszyć wzrost udziału wydatków na zdrowie. A dane pokazuję dlatego, że właśnie w Twitterze usiłowano mnie przekonać, iż 2,65 funta tygodniowo podstawowej brytyjskiej składki zdrowotnej załatwia sprawę - to ja się pytam, skąd się bierze 3500 USD brytyjskich wydatków na osobę, bo to odpowiednik 70 USD tygodniowo. Jest jasne, że składka podstawowa jest uzupełniona funduszami publicznymi.

Gdy klikniesz na dole Eksploruj dane, wejdziesz do Google Public Data Explorer, gdzie możesz modyfikować parametry wykresu.

sobota, 2 lutego 2013

CIA World Factbook - nowy ranking PKB

Nowe rankingi CIA The World Factbook. W tym miejscu zrobię porównanie produktu krajowego brutto na głowę w bieżących dolarach międzynarodowych, według parytetu siły nabywczej, w czterech kolejnych latach (2009-2012) dla dawnych krajów obozu socjalistycznego. Uszeregowanie według wyników w 2012 roku. Dla porównania, średnia UE (27 krajów) to obecnie 34,5 tys. USD, średnia światowa to jakieś 11,5 tys. USD.

The World Factbook

I jeszcze jedno porównanie: Grecja 25100, Portugalia 23000 - to najbliższe nam zamożnością kraje starej Unii.

Rok 2009 2010 2011 2012
Słowenia 28200 28400 29100 28600
Czechy 25100 25600 25900 27200
Słowacja 21100 22200 23400 24300
Estonia 18800 19000 20200 21200
Polska 17800 18800 20100 21000
Litwa 15000 14500 18700 20100
Węgry 18800 19000 19600 19800
Chorwacja 17600 17500 18300 18100
Łotwa 14500 14500 15400 18100
Rosja 15200 15900 16700 17700
Białoruś 11600 13400 14900 16000
Bułgaria 12600 12800 13500 14200
Rumunia 11500 11500 12300 12800
Czarnogóra 9800 9900 11200 11700
Serbia 10400 11000 10700 10500
Macedonia 9000 9400 10400 10700
Bośnia i Hercegowina 6300 6600 8200 8300
Albania 6200 8000 7800 8000
Ukraina 6400 6700 7200 7600
Kosowo

x

x

6500 7400
Mołdawia 2400 2500 3400 3500

A tutaj PKB globalny:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html

piątek, 1 lutego 2013

Bezrobocie w UE

Najnowsza statystyka unijna (źródło: Eurostat) obejmuje grudzień 2012, w niektórych krajach dane pochodzą z listopada i października. Uwaga: to unijna metoda badania bezrobocia, która obowiązuje w całej wspólnocie. Nasze badania są wykonywane według odmiennej metodologii i dają nieco odmienne wyniki - Polska stosuje oczywiście oba.

Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table

W statystyce uwzględniono również kilka ważnych krajów OECD spoza UE. Dane posortowałem wg skali bezrobocia (nie tłumaczyłem nazw krajów)

EU (27 countries) 10,7
EU (15 countries) 10,9
Greece 26,8 - październik
Spain 26,1
Croatia 17,5
Portugal 16,5
Cyprus 14,7
Ireland 14,7
Slovakia 14,7
Latvia 14,1 - wrzesień
Bulgaria 12,3
Lithuania 12,3
Italy 11,2
Hungary 10,9 - listopad
France 10,6
Poland 10,6
Slovenia 10,0
Estonia 9,9 - listopad
Turkey 8,2 - październik
Denmark 8,0
United States 7,8
Sweden 7,8
United Kingdom 7,8 - październik
Finland 7,7
Czech Republic 7,5
Belgium 7,5
Malta 6,7
Romania 6,5
Netherlands 5,8
Iceland 5,4
Germany 5,3
Luxembourg 5,3
Austria 4,3
Japan 4,1 - listopad
Norway 3,5 - listopad