wtorek, 30 grudnia 2014

PKB i partie polityczne

W ramach ćwiczeń z faktów, zebrałem najnowsze dane GUS dotyczące skumulowanego wzrostu PKB, w cenach stałych, w okresie od 1995 roku (rok reformy walutowej w Polsce), z projekcją na lata 2014 (wiemy, że będzie to 3,3% wzrostu) i 2015 (ostrożnie 3%).

Przyjmując rok 1995 za 100, łatwo dostrzec, że w ciągu dwóch dekad będzie to wzrost mniej więcej 2,2-krotny. Odpowiada to średniemu wzrostowi w wysokości 3,7% rocznie na przestrzeni 20 lat, co jest niezłym wynikiem. Co ważne, cały czas mieliśmy wzrost, nawet gdy Europa stała w miejscu przez ostatnich 6 lat. W sumie, przyjemny widok - wynik starań kolejnych ekip rządowych, co zaznaczyłem na wykresie, przyjmując za rok rozpoczęcia pracy następny po wyborach.

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Rachunki narodowe, s. 699.

image