piątek, 22 lutego 2013

Płace minimalne w Unii Europejskiej

Osoby interesujące się gospodarką zaciekawi zapewne nowiutki dokument Eurostatu - Minimum wage statistics. Trudno streszczać tu spory anglojęzyczny dokument, ale zwrócę od razu uwagę na widoczne po prawej stronie wykresy.

Map1 i Figure1 pokazują te same dane, płace minimalne wyrażone nominalnie, po przeliczeniu niektórych wg oficjalnych kursów walutowych.

Miarodajny jest natomiast Figure2, który pokazuje te same płace, ale już według parytetu siły nabywczej. Kurs walutowy zaburza przeliczenia, gdyż zależy nie tylko od cen, ale i szeregu innych czynników - poziom cen w Polsce wynosi tylko 60% poziomu cen EU, zatem przeliczenie wg kursu bardzo znacznie obniża nasz PKB czy płace. Gdy uwzględnimy siłę nabywczą, dostajemy realną wartość PKB czy płac. Tym samym Polska jest już znacznie bliżej środka i czołówki niż nominalnie.

Z kolei Figure3 pokazuje relacje płacy minimalnej do średniej.

Minimum wage statistics - Statistics Explained

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz