środa, 23 maja 2012

Roczne wskaźniki makroekonomiczne

Na poniższej stronie jest skoroszyt Excela (można go też wczytać do OpenOffice Calca, MS Web Office i Dokumentów Google) zawierający Roczne wskaźniki makroekonomiczne. W środku jest kilkadziesiąt szczegółowych arkuszy, a wśród nich polecam zwłaszcza RACHUNKI NARODOWE - PKD 2007, który zawiera dane makroekonomiczne zgodne z powszechnie przyjętymi klasyfikacjami i nauczaniem ekonomii, za lata 1995-2011.

W arkuszu jest między innymi informacja, jaki odsetek poziomu UE27 stanowi polski PKB per capita, w okresie 1995-2010 (według parytetu siły nabywczej - PPS):

43 - 45 - 47 - 48 - 49 - 48 - 48 - 48 - 49 - 51 - 51 - 52 - 54 - 56 - 61 - 63

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne tempo wzrostu 4,3% i przypuszczalne tegoroczne 2,5-3,0%, na tle Unii, można przyjąć, że w 2011 mieliśmy 65, a w tym roku osiągniemy 67% poziomu unijnego, czyli po prostu 2/3.

Trudno jest prognozować na wiele lat do przodu, zwłaszcza w tak niepewnych okolicznościach, ale można przyjąć ostrożnie, że średnią unijną osiągniemy w ciągu 20-25 lat.

http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz