piątek, 12 października 2012

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny w mln złotych, stan 31 grudnia.
Wyszczególnienie
2000
2005
2010
2011
Dług publiczny ogółem
280322
466591
747899
815327
Wielkość PKB
744378
983302
1416447
1524679
Dług jako odsetek PKB
37,7%
47,4%
52,8%
53,5%
Dług podsektora rządowego
266934
439335
692361
748800
Dług Skarbu Państwa
265888
438416
691210
747504
krajowy
145053
313727
496370
501066
zagraniczny
120835
124689
194840
246438
Dług pozostałych instytucji
1046
919
1151
1295
Dług podsektora samorządowego
9225
20172
53519
64249
Dług jednostek samorządu terytorialnego
9225
17156
50568
61184
Dług pozostałych instytucji
-
3016
2951
3065
Dług podsektora ubezpieczeń społecznych
4163
7084
2019
2279
źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, tabl. 26, str. 446,
GUS - Główny Urząd Statystyczny - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz