niedziela, 18 maja 2014

Przeganiamy Grecję!

Choć poziomem swojego PKB szybko gonimy średnią unijną, ciągle pozostajemy z tyłu za “starą: Europą, wyprzedzając jedynie kilka nowych krajów członkowskich, dawnych socjalistycznych. Jednak doczekaliśmy się pierwszego symbolicznego sukcesu na tej drodze, dościgając właśnie Grecję.

Opublikowane w połowie maja dane GUS i Eurostatu dotyczące pierwszego kwartału 2014 roku przeliczyłem na relacje Polski do Unii, Grecji i Portugalii (Unia Europejska ma w tym zestawieniu stały poziom 100). Okazuje się, że po kolejnym spadku Grecji, wolnym wzroście Unii i szybkim wzroście Polski osiągnęliśmy w pierwszym kwartale poziom 71% średniej unijnej, podczas gdy Grecja spadła do 70%. To naturalnie projekcja jednego kwartału na cały rok, więc rzeczywisty stan PKB w bieżącym roku zobaczymy dopiero w przyszłym, niemniej relacja kwartalnego PKB obu krajów jest właśnie taka.

To więc pierwszy kraj zachodni, który doścignęliśmy, co ma dla nas znaczenie symboliczne. Wcześniej zdystansowały Grecję Słowenia, Czechy, Słowacja i Estonia. To w połowie skutek znacznego spadku PKB Grecji w okresie 2008-2014 (nominalnie Grecja “skurczyła się” o 25%), ale w dużej mierze także efekt naszego szybkiego postępu. A na horyzoncie widać już Portugalię.

image

Źródła:

Flash estimate for the first quarter of 2014. Euro area GDP up by 0.2%, EU28 up by 0.3%. +0.9% and +1.4% respectively compared with the first quarter of 2013: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052014-AP/EN/2-15052014-AP-EN.PDF

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2014 r. (opracowanie eksperymentalne): http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-i-kwartal-2014-r-,1,5.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz