niedziela, 12 października 2014

MindMaple Lite - ilustracje

MindMaple Lite - bezpłatny program do tworzenia map myśli

Wpis omawia szczegółowo techniki umieszczania ilustracji w mapie. Zostały one wstępnie zasygnalizowane we wpisie Pomocnicze elementy mapy.

Choć mapa może funkcjonować bez udziału ilustracji, ich obecność podnosi komunikatywność mapy. Ilustracje nie są jedynie ozdobnikiem, lecz pozwalają lepiej zapamiętywać mapy myśli, lepiej spożytkować naturalne cechy mózgu człowieka.

mmi1

Ilustracje (w formatach BMP, JPEG, PNG, GIF, WMF, ICO) mogą być wstawiane do obiektów (tematów), co pokazuje powyższa ilustracja, lub funkcjonować jako osobne obiekty. Program zawiera na karcie Home, w grupie Topic Elements, polecenia Picture i Clip Art. Te same polecenia widoczne są też na karcie Insert, w grupie Illustrations.

mmi2

Po kliknięciu Clip Art z prawej strony ukazuje się panel z demonstracyjną biblioteką grafik. Pełną wersję biblioteki zawiera wersja komercyjna programu.

Po zaznaczeniu tematu myszą podwójne kliknięcie miniatury ilustracji powoduje wstawienie jej do tego tematu.

mmi3

Bibliotekę możesz rozbudować o własne foldery i ilustracje znajdujące się na dysku. Polecenie Add to Lib otwiera okno, w którym możesz wybierać ilustracje - niestety, pojedynczo, co zajmuje dużo czasu. Zrzut ekranowy pokazuje tutaj małą biblioteczkę zdjęć psów dodanych do folderu Animal. Możesz także redagować słowa kluczowe, które pomogą znaleźć ilustracje.

mmi4

Polecenie Picture pozwala wstawić do obiektu ilustrację znajdująca się na dysku. Najlepiej zatem zgromadzić na dysku jakąś tematyczną biblioteczkę ilustracji i wybierać je w razie potrzeby za pomocą tego polecenia. Jeśli ilustracja zawiera zdefiniowaną przezroczystość, lepiej wkomponowuje się w tło obiektu.

Można też wstawić do obiektu ilustrację znajdująca się w schowku. W menu podręcznym myszy jest polecenie Paste - Paste Inside, co powoduje wstawienie ilustracji do obiektu.

mmi5

Z kolei polecenie Paste powoduje wstawienie ilustracji jako osobnego obiektu, ale podrzędnego w stosunku do zaznaczonego.

mmi6

Kliknięcie prawym przyciskiem poza obiektami i wybranie polecenia Insert Floating Picture pozwala wstawić obrazek niezwiązany z innymi obiektami. Ukazuje się zmieniony kursor myszy i po kliknięciu obszaru możemy wybrać z dysku ilustrację.

mmi7

Ostateczny efekt - swobodny obiekt wypełniony ilustracją:

mmi8

Po zaznaczeniu tematu, na kontekstowej karcie Style możemy wybrać położenie ilustracji w stosunku do zawartości tematu, np. na prawo od tekstu czy nad nim.

mmi9

Dwukrotne kliknięcie ilustracji aktywizuje kontekstową kartę Picture, znaną z aplikacji MS Office, gdzie możemy zmienić szereg parametrów obrazu, a więc zmienić jasność i kontrast oraz kolorystykę, wymienić sam obraz, zresetować dokonane zmiany, wykorzystać jeden z gotowych stylów z rozwijanej galerii, zmienić kształt obejmujący obraz, kolor, grubość i styl obramowania, a także zmodyfikować rozmiary.

mmi10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz