czwartek, 9 października 2014

MindMaple Lite - relacje

MindMaple Lite - bezpłatny program do tworzenia mapy myśli

Wpis omawia bardziej szczegółowo techniki tworzenia relacji w mapie myśli. Zostały one wstępnie zasygnalizowane we wpisie Pomocnicze elementy mapy myśli.

Tematy różnych szczebli umieszczone w hierarchii są powiązane ze sobą w naturalny sposób relacją nadrzędności lub podrzędności, a więc tak jak rodzic do dzieci. Jednak mamy też możliwość tworzenia relacji między tematami znajdującymi się w różnych gałęziach. Przykładowo, dwie osoby mogą być umiejscowione w hierarchii firmowej w innych gałęziach, ale mogą być zarazem połączone ze sobą relacją współpracy nad jakimś projektem.

Aby utworzyć relację, na karcie Home, w grupie Topic Elements, kliknij przycisk Relationship (lub naciśnij Ctrl+T). Następnie przesuń kursor nad pierwszy łączony temat, a gdy pokażą się czerwone uchwyty, kliknij jeden z nich, a następnie kliknij uchwyt drugiego tematu. Na ilustracji pokazują to czerwone strzałki.

mmr1

Jeśli zechcesz zmienić domyślną postać graficzną relacji, kliknij najpierw strzałkę przy przycisku, rozwiń menu i wybierz jeden z czterech wzorów. Potem wykonaj czynności opisane wyżej.

mmr2

Gdy dwukrotnie klikniesz utworzoną relację, uaktywniona zostanie kontekstowa karta Relationship, w której możesz wykonać szereg dodatkowych czynności precyzujących wygląd relacji.

mmr3

W grupie Relationship Style możesz rozwinąć galerię zawierającą 42 predefiniowane style - zapewne wielu osobom wystarczą one do wybrania właściwej postaci. Ale masz znacznie więcej możliwości.

Polecenie Relationship Space pozwala zmienić wzór relacji.

Line Color pozwala zmienić kolor linii relacji.

Width pozwala określić szerokość linii.

Compound type pozwala utworzyć linie pojedynczą lub złożoną z kilku równoległych linii o różnej grubości.

Dash type określa, czy linia jest ciągła, czy przerywana.

Cap type teoretycznie tworzy proste lub zaokrąglone zakończenie linii (jednak nie zaobserwowałem żadnej różnicy).

Begin type i End type określają wygląd zakończenia (np. strzałka, koło, romb).

Begin size i End size określają grubość zakończenia.

mmr4

Gdy zaznaczysz relacje i klikniesz polecenie Callout, do linii relacji zostanie dowiązany komentarz.

mmr5

Po zaznaczeniu relacji w menu podręcznym masz polecenie Format Relationship, które uruchamia okienko o tym tytule, w którym możesz definiować parametry linii relacji.

mmr6

Usunięcie relacji wymaga kliknięcia linii i naciśnięcia klawisza Del.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz