poniedziałek, 25 listopada 2013

Wielka bieda, wielka smuta…

Wypowiedzi polityków PiS, a w szczególności prezesa tej partii, o “wielkiej biedzie”, jaka dopadła Polskę za sprawą rządzącej partii, a zwłaszcza premiera Donalda Tuska, skłoniły mnie do opracowania tabeli porównującej lata 2007 i 2012. Pełna i aktualizowana na bieżąco wersja arkusza znajduje się w Dokumentach Google, pod adresem http://goo.gl/seqtU3 - są tam dodatkowo podane źródła danych i linki internetowe do nich. Arkusz można pobrać, jeśli komuś jest potrzebny.
Znaczki x w tabeli oznaczają, że wstawianie danych jest albo niemożliwe, albo niecelowe.

Wskaźnik Rok 2007 Rok 2012 Zmiana realna
Ludność
Liczba ludności w tys. 38116 38533 417
Emigracja w tys., stan na koniec roku 2270 2130 -140
Dzietność kobiet 1,31 1,3 x
Gospodarka
PKB per capita w USD (poziom 2005) 15654 18296 16,88%
Relacja PKB do średniej UE27 = 100 55 66 x
Relacja AIC (skorygowanej konsumpcji indywidualnej) do średniej UE27 = 100 59 71 x
Udział eksportu w tworzeniu PKB w proc. 40,1% 46,1% x
Relacja długu sektora finansów publicznych do PKB 44,8% 52,7% x
Inflacja za cały okres x x 19,7%
Dochody
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w podmiotach pow. 9 zatrudnionych (dane za listopad) 3091 3781 2,19%
Wynagrodzenie minimalne 934 1500 34,17%
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł 929 1270 14,21%
Średnia emerytura i renta z ZUS 1300 1834 17,86%
Średnia emerytura i renta z KRUS 824 1055 6,96%
Zagrożenie ubóstwem skrajnym w proc. 6,6% 6,8% x
Praca
Pracujący w gospodarce narodowej w tys. 13771 14213 3,21%
Wskaźnik zatrudnienia w proc. wg BAEL 57,0% 59,7% x
Wskaźnik zatrudnienia osób starszych 55-64, wg BAEL 29,7% 38,7% x
Bezrobocie rejestrowane w proc. 11,2% 13,4% x
Bezrobocie wg metodologii unijnej 9,6% 10,1% x
Średni wiek dezaktywacji zawodowej 59,6 61,9 x
Zdrowie
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w proc. PKB 6,33% 6,77% x
Wydatki per capita na ochronę zdrowia w USD (2011 r.) 1061 1423 34,12%
Liczba lekarzy na 1000 osób (2010 r.) 2,01 2,07 x
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń 6 4,6 x
Długość życia w latach 75,2 76,7 x
Cywilizacja i państwo
Samochody osobowe w tys. 14589 18744 28,5%
Długość dróg ekspresowych i autostrad w km 993 4309 (r. 2013) x
Abonenci telefonii komórkowej na 100 osób 109 145 x
Szerokopasmowy dostęp do Internetu 15,6% 67,0% x
Dostęp do Internetu na wsi w proc. 28,9% 66,1% x
Nakłady na badania i rozwój w proc. PKB 0,57% 0,9% (plan na 2013 r. - 1,5%) x
Mieszkania oddane do użytkowania w tys. 133,7 152,9 x
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w miastach 86,6% 91,6% x
Dostępność usług e-government online (odsetek z 20 podstawowych usług) 21,0% 80% (plan na 2013 r.) x
Średni czas egzekucji wyroków sądowych w dniach 830 683 (pl. na 2013 r. ok. 200) x

9 komentarzy:

 1. Przepraszam, czas egzekucji wyroków sądowych - jaka jednostka?

  OdpowiedzUsuń
 2. to jeszcze prosze porownac 2005 do 2007. Zobaczy pan 40% wieksze pkb per capita. W 2 lata! A tu mamy co? 16% w 6 lat? Przy wydaniu biliona euro? przecież to jest katastrofa.

  porownanie dzietnosci w pana tabeli nie pokazuje trendu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski

  To PiS odwrocilo tendencje. w 2004 siegnelismy dna dzietnosci - 1.22. PiS zapoczatkowal wzrost ktory trwal do 2009. potem gwaltowny spadek. kto wtedy rzadził?

  I niestety tak jest ze wszystkim. Co PiS naprawiac zacząl to PO spaprało.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i prosze nie żartowac z tym "planem na 2013". To zupełnie nie jest smieszne.

   Usuń
  2. 40% w dwa lata?! Bilion euro?! Panie, gdzie Pan żyje, co to za bajki? :-)

   Usuń
 3. A to Pana rajcuje?
  http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.735
  Troszkę inne wnioski niż pańskie.

  OdpowiedzUsuń
 4. "Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł" ~15% przy inflacji za cały okres ~20% - tzn, że jest do przodu czy o tyłu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wartośc realna, a nie nominalna, czyli oczyszczona już ze wzrostu cen.

   Usuń