sobota, 10 stycznia 2015

Rozkład - to nie tak trudne

Osoby, które nigdy nie miały okazji zetknąć się ze statystyką, nie zawsze rozumieją niesłychanie ważne pojęcie rozkładu statystycznego. Jest ono naszą codziennością, ale jak z panem Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą, także i oni nie mają pojęcia, że mają do czynienia z rozkładami. Wielu z nich wystarczy zapewne ująć w słowa to zjawisko, by zyskały przełożenie między intuicją a twardym naukowym pojęciem. To im chcę właśnie pokazać, na czym to polega, a znajomych rozumiejących to zjawisko proszę o pobłażliwość.

Ludzie mają różną długość stopy, a przemysł obuwniczy musi ją znać, by produkować obuwie danych rozmiarów w odpowiednich ilościach. I w tym celu budowany jest rozkład długości, który można pokazać choćby w Excelu. Bada się losowo wybraną grupę ludzi (niech będzie to 1000 kobiet) i zapisuje długość stopy, a następnie robi wykres. Np. w przedziale 22-23 cm są 73 osoby, w przedziale 23-24 cm jest 89 osób itd. Gdy na wykresie na dolnej osi pokażemy kategorie miary (tutaj, przedziały długości stopy), a na pionowej liczbę osób, które taką długość mają, dostaniemy rozkład statystyczny. Pokazuje to właśnie obrazek.

Podobnie, gdy zapytamy grupę stu ludzi, czy lubią czekoladę, dostaniemy dwie kategorie TAK i NIE – w pierwszej będzie prawdopodobnie 77 osób, a w drugiej 23 (tak na oko).

Gdy zbadamy liczbę dzieci w 1000 rodzin, każdej kategorii (0 dzieci, 1 dziecko, 2 dzieci itd.) przypiszemy liczbę rodzin, a potem zrobimy na tej podstawie wykres.

W taki sam sposób możemy zbadać liczbę dzieci w klasie, które dostały z klasówki ocenę 1, 2 itd.

Każde działo artyleryjskie określonego kalibru o ustawionej w danej pozycji lufie może strzelać na różne odległości – raz na 20000 metrów, raz na 20150 metrów, raz na 19920 metrów itd.

A więc każde mierzalne zjawisko da się przedstawić w postaci wykresu, który jasno pokazuje zrozumiałą intuicyjnie rzecz – każda badana miara może przyjmować różne wartości, ale zwykle z różnymi częstościami. To w taki sposób powstają te spotykane dość często wykresy z garbkiem w środku, np. wykres ilorazu inteligencji w społeczeństwie.

Czy ktoś jeszcze nie wie, co to jest rozkład statystyczny?

Rozklad

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz