czwartek, 11 lipca 2013

Na co wydajemy pieniądze?

Pewnie nie wszyscy wiedzą, jaki jest udział wydatków na rozmaite kategorie produktów i usług w dochodach. W linkowanym nieco wcześniej Małym Roczniku Statystycznym Polski 2013 (GUS) znalazłem takie dane, za rok 2011 (str. 196, SPOŻYCIE INDYWIDUALNE W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH z dochodów osobistych). W okresie 2000-2011 spożycie, w cenach stałych, wzrosło o 45,8%.

Udział wydatków:

 • Żywność i napoje bezalkoholowe - 18,9%
 • Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - 6,4%
 • Odzież i obuwie .- 4,2%
 • Użytkowanie mieszkania i nośniki energii - 24,4%
 • Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - 4,5%
 • Zdrowie - 4,4%
 • Transport - 10%
 • Łączność - 2,9%
 • Rekreacja i kultura - 7,7%
 • Edukacja - 1,2%
 • Restauracje i hotele - 2,8%
 • Inne towary i usługi - 12,6%

Link dla przypomnienia: http://stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz