sobota, 6 lipca 2013

Pierwsze obiekty - kontynuacja

Kontynuacja wpisu Pierwsze obiekty

Kolejnym obiektem niech będzie wielokąt (piąta ikona od lewej). Po kliknięciu ikony przesuń kursor nad obszar roboczy i klikaj kilkakrotnie w różnych miejscach, tworząc kolejne wierzchołki wielokąta, a gdy zechcesz zakończyć tworzenie, kliknij pierwszy utworzony punkt.

Poniższa ilustracja pokazuje trójkąt, którego definicja w polu wprowadzania ma postać wielokąt1 = Wielokąt[A, B, C]. Jak widać, czworokąt można by zdefiniować na podstawie czterech już istniejących na rysunku punktów wielokąt2 = Wielokąt[A, B, C, D], pięciokąt - wielokąt3 = Wielokąt[A, B, C, D, E] itd.

image 

Następny ważny obiekt to okrąg o środku w danym punkcie przechodzący przez jakiś punkt. Po kliknięciu szóstej ikony od lewej w pasku narzędzi kliknij najpierw obszar roboczy, ustawiając środek okręgu, a potem rozszerz okrąg, ustawiając kliknięciem jego promień. W naszym przykładzie widzimy okrąg c = Okrąg[A, B].

image

Następny ważny obiekt to kąt, tworzony po kliknięciu ósmej ikony w pasku narzędzi. Gdy klikniesz trzy kolejne punkty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, utworzysz kąt wewnętrzny przy drugim wierzchołku, gdy odwrotnie - zewnętrzny. Przykładowy kąt wewnętrzny ma tu postać α = Kąt[A, B, C], a zewnętrzny - β = Kąt[A, C, B].

image

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz