poniedziałek, 15 lipca 2013

Niedoszacowana złotówka

Nieco żartobliwy, choć całkiem poważny wskaźnik, jakim jest indeks Big Maca, potwierdza znana fachowcom, choć ciągle mało znaną publiczności (a także, ubolewam, dziennikarzom) prawdę, że złoty jest niedoszacowany. To właśnie ów cytowany niedawno poziom cen, w Polsce niższy o 40% niż średnio w Unii Europejskiej.

Gdyby kurs waluty miał odzwierciedlać siłę nabywczą polskiej waluty, dolar kosztowałby z grubsza 2, a euro poniżej 3 złotych.

Najnowszy indeks big maca: złoty jest niedowartościowany aż o 40 proc.

http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,14277680,Najnowszy_indeks_Big_Maca__zloty_jest_niedowartosciowany.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz