środa, 16 kwietnia 2014

Nakłady na badania i rozwój

Nakłady na badania i rozwój (B+R) mają duży wpływ na innowacyjność gospodarki. Wykres i tabela obejmują wydatki w okresie od 2003 do 2012 roku. Nie mamy jeszcze świeższych danych, ale zapowiadano, że w 2013 r. ma być znaczący postęp. W ciągu pięciu lat, między 2007 i 2012 rokiem, nakłady zostały podwojone, czyli rosły średnio 14% rocznie.

W kolumnach wykresu pokazane zostały osobno nakłady krajowe (duże) i zagraniczne (mniejsze), odnoszące się do lewej osi głównej. Wykres liniowy pokazuje wzrost udziału nakładów na B+R w PKB - oś prawa, pomocnicza, w procentach.

image

Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nakłady na działalność B+R (w mln zł) 4558,3 5155,4 5574,5 5892,8 6673,0 7706,2 9070,0 10416,2 11686,7 14352,9
Nakłady na działalność B+R finansowane z zagranicy (w mln zł) 211,3 265,8 320,2 414,6 448,3 417,6 498,6 1231,0 1565,0 1915,9
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB (%) 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,67 0,74 0,76 0,9
Nakłady na działalność B+R razem 4769,6 5421,2 5894,7 6307,4 7121,3 8123,8 9568,6 11647,2 13251,7 16268,8

 

http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg

2 komentarze:

  1. Natomiast te liczby warto zestawić z wydatkami jednej tylko szwajcarskiej uczelni: ETH w Zurichu. W roku 2013 wydali 1512 milionów Franków (szwajcarskich) za: https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/portrait/ETH%20Zurich%20in%20figures.html.

    Nasze wydatki rosną (i chwała) ale ich poziom jest daleko niewystarczajacy.

    OdpowiedzUsuń