piątek, 27 września 2013

Kiedy dogonimy Europę?

Poniższa symulacja pokazuje szacunkowe tempo wzrostu PKB per capita Unii Europejskiej, Polski i Chin w następnych latach (mierzone w USD). Przyjęliśmy tu średni wzrost UE 2% (niebieska linia), Polski 3,5% (zielona linia) i Chin 7% (czerwona linia). Punkty przecięcia pokazują miejsca zrównania PKB przy danej szybkości wzrostu.

Uwaga: suwaki w prawym dolnym rogu pozwalają zmienić tempo wzrostu w przedziale od 0 do 0,1, co 0.005, czyli co 0,5%. Przesuwając myszką punkty na suwakach obserwuj ruchy krzywych - przykładowo, im szybsze tempo wzrostu Polski w stosunku do Unii, tym szybciej krzywe się przetną (punkt ZrównaniePolskaUnia), czyli PKB się zrównają. Przy wyjściowych założeniach dogonimy średnią unijną za 33 lata na poziomie ponad 65 tys. USD. Jeśli będziemy się rozwijać szybciej albo Unia wolniej, stanie się to szybciej. Gdyby Unia stała w miejscu, potrzebowaliśmy przy założonym tempie jeszcze 14 lat. A i tak pewnie jeszcze szybciej dogonią nas wszystkich Chiny.

Oś X obrazuje mijające lata po 2012 roku, oś Y - wysokość PKB. Przecięcie krzywych z osią Y pokazuje obecny PKB, w roku 0 (dane za 2012 rok, CIA The World Factbook).

W prawym górnym rogu jest ikona do resetu konstrukcji. Shift+LewaMyszka pozwala przesuwać wykres. Shift+Myszka nad osią pozwala ją skalować. Wykres interpretuje przeglądarka obsługująca HTML 5 (czyli w zasadzie wszystkie ważniejsze).

Symulacja PKB

Paweł Wimmer, 27 Wrzesień 2013, Utworzony z GeoGebra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz