niedziela, 8 czerwca 2014

Bogaci, jak Szwajcarzy... w 1956 roku

Zastanawiając się, jak szybko dobiegniemy do średniej europejskiej nie myślimy zazwyczaj o sytuacji w pewnym sensie odwrotnej - kiedy bogatsze kraje Zachodu osiągnęły poziom, jaki my mamy obecnie.

Skorzystałem z tabel historycznych prof. Angusa Maddisona, a ponieważ kończą się na 2008 roku (ten wybitny historyk gospodarczy zmarł w 2010 r.), uzupełniłem poziom PKB Polski w oparciu o dane Eurostatu. Następnie odszukałem w tabelach, kiedy obecny poziom PKB Polski zanotowały kraje zachodnioeuropejskie. I oto, co mi wyszło:

 • Szwajcaria 1956
 • Dania 1967
 • Szwecja 1967
 • Holandia 1969
 • Francja 1970
 • Belgia 1972
 • Niemcy 1972
 • Wielka Brytania 1972
 • Austria 1974
 • Norwegia 1974
 • Włochy 1977
 • Finlandia 1978
 • Irlandia 1980
 • Hiszpania 1989
 • Portugalia 1995
 • Grecja 1999

To świadczy o naszym zapóźnieniu odziedziczonym po dziesiątkach lat PRL i, paradoksalnie, o wolnym tempie wzrostu krajów Zachodu w ciągu ostatnich 30-40 lat (ich krzywa jest dość płaska). Teraz idziemy sporymi krokami i przesuwamy się dość szybko na tej drabinie, ale zestawienie pokazuje, jak ogromny dzielił nas wtedy dystans. Mimo że daty mogą robić wrażenie kilkudziesięcioletniego zapóźnienia, musimy mieć też na uwadze, że nasz PKB stanowi obecnie od 45% w przypadku Szwajcarii do 100% w przypadku Grecji wartości PKB krajów zachodnioeuropejskich.

Porównując się z dużymi i ważnymi krajami, mamy obecnie (pierwszy kwartał 2014 roku) 56% niemieckiego PKB per capita, 63% brytyjskiego, 64% francuskiego, 72% włoskiego i 74% hiszpańskiego.To w szczególności skutek stagnacji, a nawet pewnego regresu niektórych gospodarek w okresie ciężkiego kryzysu gospodarczego, jaki zapanował w 2008 roku i trwał do dzisiaj, ale także skutecznej polityki gospodarczej i wykorzystania szans rozwojowych przez Polskę, co dało nam w tym czasie 20-procentowy wzrost gospodarczy.

image

Dla przypomnienia, adres tabel historycznych Maddisona: Maddison Historical GDP Data

W osobnym wpisie znajdziesz informacje, ile razy większy jest PKB kilkunastu krajów zachodnioeuropejskich: To mnie rajcuje: Ile razy bogatsi?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz