sobota, 21 czerwca 2014

Państwo i daniny - nowe dane dla UE

Relacja danin do PKB to jeden z ważniejszych wskaźników modelu cywilizacyjnego. Najnowsze dane na temat tax-to-GDP ratio opublikował właśnie Eurostat. Daniny to po pierwsze podatki, po drugie obowiązkowe składki (emerytalne, zdrowotne).

Na podstawie danych sporządziłem wykres i uporządkowałem słupki od największego do najmniejszego. Polska jest zaznaczona na czerwono, dwa kraje spoza UE na beżowo, UE i EA na zielono, kraje unijne na niebiesko. Jesteśmy dość nisko w tym rankingu, to znaczy mamy relatywnie niskie obciążenie. Ale co istotne, wysoki lub niski udział danin w PKB, wysoka lub niska pozycja w rankingu, nie znaczy wcale, że to dobrze lub źle. Dopiero po ustaleniu potrzeb możemy stwierdzić, że mamy za małe, za duże lub też odpowiednie obciążenie. Kłania się spór liberałów z socjalistami, zakres zaspokajania potrzeb przez państwo, rozdział zadań między konsumpcje prywatną i publiczną.

Tabela:

Kraj

2002

2011

2012

Dania 47,9 47,7 48,1
Belgia 45,2 44,2 45,4
Francja 43,3 43,7 45,0
Szwecja 47,5 44,4 44,2
Finlandia 44,7 43,7 44,1
Włochy 40,5 42,4 44,0
Austria 43,6 42,2 43,1
Norwegia 43,1 42,7 42,2
EA18 39,5 39,5 40,4
EU28 38,8 38,8 39,4
Luksemburg 39,3 38,2 39,3
Węgry 38,0 37,3 39,2
Germany 38,9 38,5 39,1
Holandia 37,7 38,6 39,0
Słowenia 37,8 37,2 37,6
Islandia 35,2 35,9 36,8
Chorwacja 37,9 35,3 35,7
Wlk. Brytania 34,8 35,8 35,4
Cypr 30,9 35,3 35,3
Czechy 34,6 34,6 35,0
Grecja 33,7 32,4 33,7
Malta 30,0 33,0 33,6
Estonia 31,0 32,3 32,5
Hiszpania 34,1 31,8 32,5
Polska 32,7 32,3 32,5
Portugalia 31,4 33,2 32,4
Irlandia 28,3 28,2 28,7
Rumunia 28,1 28,4 28,3
Słowacja 33,0 28,6 28,3
Bułgaria 28,5 27,3 27,9
Łotwa 28,6 27,6 27,9
Litwa 29,1 27,4 27,2

I wykres:

mx36379

Źródło danych: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-16062014-BP/EN/2-16062014-BP-EN.PDF

Zwróćcie w nim uwagę, że nasze podatki od pracy są znacznie wyższe niż od kapitału.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz