piątek, 6 czerwca 2014

Ile razy bogatsi?

Budując porównania międzynarodowe, można tworzyć rozmaite poglądowe widoki. Jednym z takich widoków, raczej rzadko stosowanych, jest widok odpowiadający pytaniu: ILE RAZY PKB innych krajów jest większy od naszego. Porównałem dane za lata 1990-2014, biorąc je z Eurostatu, a jedynie dane za rok 1990 z tabel historycznych prof. Angusa Maddisona.

To bardzo pouczający i dla nas optymistyczny widok. 24 lata temu Niemcy mieli 3,12 razy więcej na głowę niż my (rok-dwa lata później było jeszcze gorzej, bo mieliśmy recesję transformacyjną), Francuzi 3,45 raza, Brytyjczycy 3,21 raza. Obecnie te różnice są już znacznie mniejsze, bo Niemcy mają 1,79, Brytyjczycy 1,56, a Francuzi 1,58 raza. Warto rzucić okiem na tabelę - jej poglądowym ekwiwalentem mógłby być naturalnie wykres liniowy, czyli idące szybko w dół łamane. Do tabeli dopisałem dane za 2013 i 1 kwartał 2014 roku, opierając się na cząstkowych danych Eurostatu. Sortowanie jest wykonane wg danych za 2013 rok, gdyż nie ma jeszcze wszystkich danych za pierwszy kwartał tego roku.

Źródło danych w Eurostacie: http://goo.gl/0lb5h2

Tabela z danymi 19 krajów::

IleRazyPKB

Wykres pokazujący 11 krajów (mniejsza liczba, by był bardziej przejrzysty):

image

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz