sobota, 14 czerwca 2014

Przygotowanie pokazu slajdów

Każda prezentacja - po naciśnięciu klawisza F5 - jest pokazywana domyślnie w trybie pełnoekranowym, a slajdy przełączane są kliknięciami myszy (lub naciśnięciem klawisza spacji, strzałki, PgDn/PgUp, lub też liter n/p). Czy nie ma innego sposobu pokazywania?

Naturalnie jest, ale trzeba go uprzednio przygotować, korzystając z narzędzia Przygotuj pokaz slajdów dostępnego na karcie Pokaz slajdów. Przedstawmy to na przykładzie PowerPoint 2007.

mx31616

Kliknięcie przycisku uruchamia okno dialogowe Przygotowywanie pokazu.

image

W tej chwili widzimy, że zaznaczone domyślnie opcje pokazu odpowiadają domyślnemu sposobowi odtwarzania.

Istotne jest zrozumienie, czym się różnią typy pokazu.

  • Prezentowany przez prelegenta na pełnym ekranie to typ pokazu, w którym slajdy pokazywane są na pełnym ekranie, a prelegent przewija je kliknięciami i może jednocześnie wykorzystywać menu podręczne pod prawym przyciskiem myszy, w tym kreślić za pomocą mazaka.
  • Przeglądany indywidualnie (okno) to typ pokazu, który widoczny jest w oknie, a nie na pełnym ekranie - pokazuje to poniższa ilustracja. Gdy włączona jest opcja Pokaz pasek przewijania, po prawej stronie widoczny jest pasek przewijania slajdów. Menu podręczne myszy działa, ale jest ograniczone (nie można mazać), jednak można przejść z niego do trybu pełnoekranowego. Wyświetlanie w oknie jest wygodne wtedy, gdy np. chcemy jednocześnie otworzyć obok edytor i robić notatki z treści pokazu.
  • Przeglądany jako kiosk (pełny ekran) - to tryb, w którym nie działa ani mysz, ani klawiatura, zaś prezentacja musi być odtwarzana zgodnie z chronometrażem - ten typ jest stosowany w miejscach publicznych, gdzie na ekranach wyświetlane są informacje czy reklamy.

image

Po wybraniu jednego z typów trzeba zapisać prezentację z nowymi ustawieniami i od tego momentu naciśnięcie F5 uruchamia pokaz w tym trybie.

Jak chodzi o zakres pokazu (sekcja Slajdy pokazu), to każdy typ można wyświetlać z wszystkimi slajdami lub od slajdu do slajdu o podanym numerze albo też sporządzony wcześniej niestandardowy pokaz slajdów (zobacz wpis: Niestandardowe pokazy slajdów).

Można się posłużyć dodatkowymi opcjami, np. wyświetlanie w pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Escape (ale nie typ kiosku, gdzie nie mamy sterowania myszą czy klawiaturą), bez narracji oraz bez animacji.

I wreszcie w sekcji Przełączanie slajdów możemy ustawić przełączanie ręczne (za pomocą klawiatury lub myszy) albo zgodne z chronometrażem. To ostatnie jest konieczne w trybie kioskowym. Jeśli zdefiniowałeś wyświetlanie każdego slajdu przez pewną liczbę sekund (jak na poniższej ilustracji), wtedy PowerPoint przyjmuje automatyczne przełączanie jako obowiązujące.

mx3AC03

Pamiętaj, aby po każdorazowej zmianie ustawień pokazu zapisać cały plik na dysku - dopiero wtedy pokaz będzie za każdym razem wyświetlany z nowymi ustawieniami, naturalnie do kolejnej zmiany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz