poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Oczekiwana długość życia w wieku 65 lat

Dane z rocznika Eurostatu Europe in figures 2012 (str. 136) - oczekiwana liczba lat życia w wieku 65 lat, w podziale na mężczyzn i kobiety, w 2009 roku. Tabelę posortowałem według kolumny z wynikami pań - jak widać, przodują zdecydowanie kraje romańskie i Szwajcaria. My niestety dość daleko, choć w ciągu poprzedzających 15 lat (od 1994 roku) zwiększyliśmy te liczby o 2 i 2,8 roku.
(nie tłumaczyłem już nazw państw)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-12-001/EN/KS-CD-12-001-EN.PDF


Kraj Mężczyźni Kobiety
France 18,7 23,2
Spain 18,3 22,4
Switzerland 19,0 22,2
Italy 18,2 22,0
Liechtenstein 18,4 22,0
Finland 17,3 21,5
Luxembourg 17,6 21,4
Austria 17,7 21,2
Sweden 18,2 21,2
Belgium 17,5 21,1
Norway 18,0 21,1
Netherlands 17,6 21,0
Iceland 18,6 21,0
Cyprus 18,1 20,9
Germany 17,6 20,8
United Kingdom 18,1 20,8
EU-27 17,2 20,7
Ireland 17,2 20,6
Malta 16,8 20,6
Portugal 17,1 20,5
Slovenia 16,4 20,5
Greece 18,1 20,2
Denmark 16,8 19,5
Estonia 14,0 19,2
Poland 14,8 19,2
Czech Republic 15,2 18,8
Lithuania 13,4 18,4
Latvia 13,4 18,2
Hungary 14,0 18,2
Slovakia 14,1 18,0
Croatia 14,5 17,9
Romania 14,0 17,2
Bulgaria 13,8 17,0

Wpis z grudnia: Żyjemy dłużej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz